פרטי קורס   

11957 מגדר ומודרניזציה: היסטוריה של נשים יהודיות באירופה בעת החדשה
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' שמואל פיינר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא