פרטי קורס   

11972 מחינוך מסורתי לחינוך מודרני בקהילות המזרח התיכון
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' ירון הראל
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ד: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא