פרטי קורס   

11973 בין אידיאולוגיה למציאות: החסידות במאה ה19-
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  ד"ר אוריאל גלמן
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא