פרטי קורס   

11975 ההגירה הגדולה ממזרח אירופה לארצות הברית, 1920-1870
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' גרשון בקון
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ד: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא