פרטי קורס   

11977 יצירה יהודית בת זמננו
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 06/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר אליה ברטל
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ב: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא