פרטי קורס   

11978 החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה ה20-
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  ד"ר פנינה שטיינברגר
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא