פרטי קורס   

11981 העולם היהודי 1970-1945: מזרח אירופה
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' גרשון בקון
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין