פרטי קורס   

11983 מבוא לפוליטיקה הישראלית
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 15/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' יחיעם וייץ
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין
הקורס עומד להיסגר

סילבוס מלא