פרטי קורס   

11985 תולדות יהודי צרפת בעת החדשה
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר יוסף שרביט
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא