פרטי קורס   

11986 קבלה, מקובלים ומקובלות בשלהי המאה ה20- ובראשית המאה ה21-
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 11/08/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר שלי גולדברג
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא