פרטי קורס   

11989 העולם היהודי, 1970-1945:צפון אמריקה,דרום אמריקה, צפון אפריקה, מערב אירופה
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' גרשון בקון
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא