פרטי קורס   

11990 מ"עסק ביש" ל"פרשת לבון"
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' יחיעם וייץ
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא