פרטי קורס   

11993 גיור כהלכה עיון בהתפתחות ההלכה במאה ה20- ובמאה ה21-
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 09/10/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' צבי זוהר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא