פרטי קורס   

11994 חכמי המזרח לנוכח המודרנה: השכלה, ציונות, היחס לנכרים
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' צבי זוהר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ד: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא