פרטי קורס   

11996 חכמי המזרח לנוכח המודרנה: טכנולוגיה, משפחה, דת ובית כנסת
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' צבי זוהר
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ד: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא