פרטי קורס   

11997 קוליקויום מחלקתי
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 02/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


קולוקויום   קבוצה 01  מ.מ - מרצי מחלקה מחלקה מרצי
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2(חודשי)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ד: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא