פרטי קורס

75100 מבוא לגאומורפולוגיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות נוף, בחירה להתמחות חברה תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יהודית לקח
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  ד"ר יהודית לקח
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  
סמסטר ב,יום ב: 10:00 - 11:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 03  ד"ר יהודית לקח
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא