פרטי קורס

75108 מבוא לגאוגרפיה של ישובים עירוניים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות חברה, בחירה להתמחות נוף תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 02/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אורית ק רותם
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר אלון פרץ
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 14:00 - 15:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 03  ד"ר אורית ק רותם
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא