פרטי קורס

75109 מבוא בגאוגרפיה של האוכלוסין
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות חברה, בחירה להתמחות נוף תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ניר כהן
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' חיה איה גרינפלד
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 12:00 - 13:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא