פרטי קורס

75113 מבוא לקלימטולוגיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות נוף, בחירה להתמחות חברה תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' שלמה ברנר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר אריאל ברגר
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ב: 09:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 03  פרופ' שלמה ברנר
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא