פרטי קורס

75117 מבוא לכרטוגרפיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 01/01/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אלי יצחק
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא