פרטי קורס

75122 יסודות הסטטיסטיקה לגאוגרפים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 26/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר עינת אביאל
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 12:00 - 15:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא