פרטי קורס

75123 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 17/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' איתמר לנסקי
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 10:00 - 13:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    מעבדה   קבוצה 02  גב' שירה גולדרייך
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 13:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא