פרטי קורס

75126 מבוא לגאוגרפיה כלכלית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות חברהבחירה להתמחות נוף תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 09/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' מיכאל סופר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' חיה איה גרינפלד
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 11:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 03  פרופ' מיכאל סופר
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא