פרטי קורס

75134 כימיה כללית ופיזיקלית
שנה: תשע"ז    

התמחות נוף תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 07/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר שרון רוטשטיין
גב' ליאורה ורבר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ג: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא