פרטי קורס

75142 מבוא לאקולוגיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות נוף, בחירה להתמחות חברה שנים ב'-ג' תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 12/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר רפאל קנט
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  ד"ר רפאל קנט
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא