פרטי קורס

75145 יישומי מחשב בתיעוד ולמידה של מקום
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 22/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  גב' יעל אלף
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  גב' יעל אלף

ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 03  מר עמרי דרהי
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0.5  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא