פרטי קורס

75209 מבוא לאוקינוגרפיה
שנה: תשע"ז    

חובה להתמחות נוף תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/08/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' שלמה ברנר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  פרופ' שלמה ברנר

ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא