פרטי קורס

75221 מבוא לאיכות הסביבה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 06/10/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ילנה זבלב
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  ד"ר ילנה זבלב
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 03  מר שילה שיף
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
רשות
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא