פרטי קורס

75250 שיטות מחקר בגאוגרפיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 12/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אורית ק רותם
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא