פרטי קורס

75299 שטפונות - תדירות, עוצמה ונזקים
שנה: תשע"ז    

תנאי קדם 75-100 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 05/02/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יהודית לקח
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא