פרטי קורס

75302 אקולוגיה ב'
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תנאי קדם 75-142 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ד"ר רפאל קנט
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא