פרטי קורס

75315 יישומים ב- AUTOCAD MAP, לשימור ופיתוח
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תנאי קדם 75-373 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 25/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר רונן נהוראי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    מעבדה   קבוצה 02  ד"ר רונן נהוראי
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0.5  
סמסטר ב,יום ב: 20:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא