פרטי קורס

75335 נושאים מתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות א'
שנה: תשע"ז    

קדם 75-373 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 25/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
מר שילה שיף
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 08:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא