פרטי קורס

75349 שימור נופים ושטחים פתוחים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 12/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר צעירה מרואני
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  ד"ר צעירה מרואני
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא