פרטי קורס

75352 ניהול משאבי מים וקרקע היבטים סביבתיים וחברתיים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יורם בנימיני
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  ד"ר יורם בנימיני
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא