פרטי קורס

75355 מערכות אקולוגיות עירוניות
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ילנה זבלב
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא