פרטי קורס

75373 יסודות מערכות מידע גאוגרפיות
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 16/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
מר שילה שיף
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 12:00 - 15:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    מעבדה   קבוצה 02  גב' מילכה ואזן
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 15:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא