פרטי קורס

75382 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

קדם 75-373 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  פרופ' איתמר לנסקי
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 08:00 - 11:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    מעבדה   קבוצה 02  מר שילה שיף
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 11:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא