פרטי קורס

75396 מערכות אקולוגיות בישראל
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תנאי קדם 75-142 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר רפאל קנט
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא