פרטי קורס

75405 סמינריון: אוקיינוסים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תנאי קדם 75-114, להתמחות נוף תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 29/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סמינריון   קבוצה 01  פרופ' ישי וינשטין
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 16:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא