פרטי קורס

75420 סמינריון: חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקלים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

קדם 75-123, 75-373 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סמינריון   קבוצה 01  פרופ' איתמר לנסקי
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא