פרטי קורס

75465 סמינריון: תמורות במרחב הכפרי
שנה: תשע"ז    

להתמחות חברה תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 29/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סמינריון   קבוצה 01  פרופ' מיכאל סופר
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 16:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  פרופ' מיכאל סופר
(לא קבוע)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא