פרטי קורס

75502 סדנה: ירושלים וסביבותיה בעת החדשה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 08/02/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סדנה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' יוסף כץ
שעות לימוד:סמסטר ב: 4(אחת לשנה)
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא