פרטי קורס

75505 מעבדה בקרקע
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    מעבדה   קבוצה 01  פרופ' שרה פריאנטה
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא