פרטי קורס

75590 דת, משפט ומרחב
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 26/10/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' יוסף כץ
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
שנתי,יום א: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא