פרטי קורס

75598 גאוגרפיה פוליטית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה להתמחות חברה, בחירה להתמחות נוף שנים ב'-ג' תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ניר כהן
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא