פרטי קורס

75620 גאוגרפיה חבלית של הגליל
שנה: תשע"ז    

מבוסס על 3 ימי שדה תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 30/01/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סדנה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' מיכאל סופר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא