פרטי קורס

75708 פיתוח תיירות - התכנון והפרוגרמה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 13/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' עירית עמית-כהן
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא