פרטי קורס

75710 סמינריון: בעיות נבחרות בנוף וסביבה
שנה: תשע"ז    

להתמחות נוף תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סמינריון   קבוצה 01  פרופ' שרה פריאנטה
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 16:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא